info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Utställningskollegiet

Att ställa ut sin samling eller arrangera en utställning är något av det mest intressanta inom filatelin.

Intresserad av utställningsresultat? Klicka här!

Utställningskollegiet (UK) är ett forum för samarbete mellan Sveriges Filatelistförbund och Sveriges Frimärksungdom. Utställningskollegiet ska för de båda organisationerna handha alla frågor som berör följande verksamhetsområden:

–  Reglementen för utställningsverksamheten.

–  Utställningar i Sverige och i utlandet

–  Kommissarier för utställningar i utlandet

–  Jurymän för utställningar i Sverige och i utlandet

– Vidmakthållande samt utveckling genom utbildning av kompetenser och förmågor inom ovanstående områden.

På denna sida ger vi dig grundläggande information om vårt arbete.

Utställningskollegiet består av samtliga godkända jurymän på regional, nationell, nordisk och internationell nivå, alla godkända kommissarier för nordisk och internationell nivå samt av Sveriges Filatelistförbund auktoriserade experter.  I nuläget har Utställningskollegiet 25 medlemmar, varav fem är seniorkonsulter och två experter. För verksamheten finns en instruktion fastställd av SFF:s förbundsstyrelse.

Utställningskommittén utgör Utställningskollegiets styrelse och består av tre av kollegiet valda medlemmar samt representanter för Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärksungdom.

Ordföranden och av Utställningskollegiet valda medlemmar väljs på två år. Längst ned på sidan finner du våra reglementen.

Undrar du över vår ramdepå finner du information härRamdepå

Nyfiken på att arrangera en utställning? Handbok

Kontaktpersoner

Ordförande: Jan Berg, 070-593 18 88, jan.berg AT samoaexpress.com

Ledamot: Bengt Bengtsson, 070–585 07 49, Bengt AT bengtsson.org

Ledamot: Erik Hamberg, 070–530 62 25, erikhamberg AT teli.com

Suppleant: Richard Bodin, 072-446 22 99, fnpost@hotmail.com

SFF representant: Rikard Azelius, Rikard.azelius AT vinge.se

SFU representant: : Peter Nordin, 076-042 56 87, peter.rek AT hotmail.com

Reglementen etc.

1 (A1) < FIP > FIP:s allmänna utställningsreglemente (GREX) (180821)

2 (A2) < Norden > Gemensamt reglemente för utställningar i Norden (NORDIA) (180821)

3 (A3) < SFF > Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges Filatelist-Förbund eller Sveriges Frimärksungdom (180821)

B. Allmänna reglementen, övriga

4 (B1) < FIP > FIP:s allmänna reglemente för bedömning av exponat vid FIP-utställningar(GREV) (180821)

5 (B2) < SFF > Sveriges Filatelist-Förbunds juryreglemente (180821)

Bilaga: Regler och arbetsgång vid utnämning av juryordförande och övriga jurymedlemmar samt anvisningar om ansvar och uppgifter för juryns ordförande

5 (B2.2) Juryreglemente bilaga 1 (180821)

5 (B2.3) Juryreglemente tillägg (180821)

6 (B3) < SFF/SFU > Instruktion  för Utställningskollegiet (160101)

7 (B4) < SFF > Sveriges Filatelist-Förbunds arbetsordning för utlandskommissarier (180821)

C. Internationella specialreglementen och riktlinjer för bedömningsklasser

9 (C1) < FIP > Traditionell filateli

10 (C2) < FIP > Posthistoria

11 (C3) < FIP > Helsaker

12 (C4) < FIP > Aerofilateli

13 (C5) < FIP > Motivfilateli

14 (C6) < FIP > Stämpelmärken

15 (C7) < FIP > Maximafilateli

16 (C8) < FIP > Astrofilateli

17 (C9) < FIP > Litteratur

18 (C10) < FIP > Ungdomsfilateli

19  (C11) < FIP >  Open-filateli (2015)

20 (C12) < FIP > Enramsexponat

21 (C13) <FEPA> Open (180821)

22 (C14) < FEPA > Vykort (180821)

 

D. Svenska specialreglementen och riktlinjer för bedömningsklasser

23  (D1)  Enramsexponat samt exponat för 2 och 3 ramar

E. Bedömningsprotokoll för användning vid frimärksutställningar i Sverige

24 (E1) < SFF > Tr /Ph /Hel /St /Luft /Hemb

25 (E2) < SFF > Motiv

26 (E 3) < SFF > Litteratur

27 (E4) < SFF > Ungdom Tr /Ph /Hel /St /Luft /Hemb

28 (E5) < SFF > Ungdom Motiv

29 (E6) < SFF > Ungdom Open

30 (E7) < SFF > Ungdom Miniexponat

31 a (E8) < FEPA > Open (2014)

31 b (E8) < FIP> Open-filateli  (2015)

32 (E10) < SFF > Vykort

33 (E11) < SFF >  Ungdom Vykort

F. Specifika specialreglementen för vandringspriser och övriga priser

34 (F1) < Philea > Vandringspriset Philea Award

35 (F2) < Svenska Motivsamlare > SMS Stora Pris (ej vandringspris)

36 (F3) < NOVA Frimärken > Vandringspriset Vykortsstjärnan

37 (F4) < Sveriges Frimärksungdom > Årets Rookie (ej vandringspris)

38 (F5) < PostNord> Vandringspriset PostNord Open Trophy (180821)