info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Kongressen genomförd. Rösträtt till alla!

Kongressen genomfördes på Scandic Elmia i Jönköping 25-26 maj.

En mycket trevlig kongress där nästan 60 ombud deltog. Stadgediskussionen upptog merparten av dag 1 och kongressen fortsatte därför dag 2 då vi även hann med att ha en framtidsdiskussion.

Kongressen inleddes med en tyst minut för den tidigare Förbundsordföranden Bo Dahlner som nyligen avlidit.

Det nya stadgeförslaget antogs med röstsiffrorna 50-7. Endast tre klubbar (med 5 röster) röstade nej och 2 klubbar lade ned sin röst. Detta innebär t.ex att vid framtida kongresser har varje förening 2 röster och alla enskilda medlemmar 1 röst. Kongresserna kan också arrangeras både digitalt eller som vanligt på en viss plats eller en kombination av dessa.

Medlemmarna kommer även från 2025 få välja mellan det ordinarie medlemskapet (med tidning i brevlådan) som är aningen dyrare än idag eller ett digitalt medlemskap som är billigare än dagens medlemskap. Dessa kommer då få läsa sin tidning på hemsidan.

Fotot är taget av Per Bunnstad.