info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Kongressen närmar sig!

Om en dryg vecka träffas ombuden i Jönköping. Det skall bli kul att ses och dryfta filatelins och förbundets framtid. 

Vi är glada för att få ha Postiljonen AB som huvudsponsor på denna särdeles viktiga kongress.

Kongresshandlingarna kan du se här!

Styrelsen lägger fram två propositioner som anses vitala för förbundets framtid.
Dels en stadgeändring där allmän rösträtt föreslås. I dagsläget saknar tyvärr flertalet av våra medlemmar möjlighet att påverka förbundet eftersom de inte har rösträtt om de inte tillhör en förening. Styrelsen anser det omodernt, otidsenligt och ohållbart att behålla dagens stadgar. Till kongressen kommer t.ex föreningar med 1 röst som har mindre än 5 medlemmar men den rösten är mer värd än de 1000 st medlemmar som inte har rösträtt. Det är inte rätt. En stor majoritet av våra medlemmar önskar rösträtt. Läs undersökningsresultatet här.

Den andra propositionen föreslår ett billigare medlemskap än idag för de som nöjer sig med att läsa tidningen digitalt. Förutom att det hjälper existerande medlemmars ekonomi blir det enklare att locka ”yngre” nya medlemmar att ansluta – dvs internet-generationen.

Trenden i samhället är att det är billigare att läsa tidningar digitalt och Postnord har de senaste 2 åren mer än fördubblat sina avgifter för tidningsdistributionen vilket påverkar vår ekonomi avsevärt negativt.

Styrelsen ser bägge propositionerna som indirekt avgörande för verksamhetens utveckling.

Styrelsen kommer även att förnyas. Vice Ordföranden Lars Norberg och kassören Thomas Hagström lämnar. De ersätts av Tim Eriksson & Ann-Marie Kehlmeir. Tim har varit aktiv inom SFU i många år och Ann-Marie är en erfaren redovisningsekonom.

Dag 2 kommer tidigare kassören Thomas Hagström leda en workshop om framtiden som bygger på den workshop som hölls vid förra kongressen. Delta – den är viktig!

Vi önskar alla varmt välkomna till en intressant och givande kongress!