kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Frimärkets Dag

Syftet med Frimärkets Dag har alltid varit att göra god PR för filatelin och att värva nya medlemmar.

Ambitionen har varit att minst 40 föreningar skulle vara med och anordna Frimärkets Dag på en publik plats. 

Efter genomgång kan konstateras att förbundet inte får några nya medlemmar till följd av Frimärkets Dag. Trots att det idag finns ungefär 150 föreningar i Sverige, är det färre än 30 föreningar som anordnat Frimärkets Dag under senare år. Vidare är det bara ungefär tio föreningar som hållit arrangemanget på en publik plats. Efter påstötning från Postnord har Sfu, SFF och Postnord kommit fram till att det inte gagnar syftet att driva Frimärkes Dag vidare såsom det görs idag. 

Det innebär inte att Frimärkets Dag försvinner utan varje förening har rätt att anordna när det passar föreningen. Föreningar får fortsätta använda namnet Frimärkets Dag om man vill. Konceptet är väl inarbetat och Postnord har lagt ner mycket resurser på detta. Vi fortsätter diskussionen med Postnord hur de kan stödja filatelin framåt.