kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Bazaren i Lysekil

Under andra halvan av 1800-talet var det många filantropiskt sinnade personer som började inse att
det fanns enorma sociala problem i samhället och att tillgängliga medel inte på långa vägar räckte till
för att möta behoven.

Just detta blev speciellt tydligt under det nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865 som ledde till
ett enormt lidande både för soldater och civila. År 1861 inrättades en United States Sanitary
Commission med det specifika uppdraget att förbättra hälsovården för nordstaternas soldater. För
att samla in pengar till denna verksamhet organiserades en första basar i Chicago år 1863.
Denna första basar i Chicago kom att följas av många andra. På basar- eller festivalområdet fanns
många olika aktiviteter och även ibland ett postkontor. Vid några tillfällen lät man trycka upp
”frimärken” som kunde användas på brev och kort som delades ut inom området. Amerikanska Scott
listar 15 olika sådana märken av vilka flertalet idag är mycket ovanliga.

Även i Sverige organiserades liknande basarer runt om i landet med start omkring 1900. Det man
erbjöd var underhållning av olika slag, lotterier, auktioner och ibland även ett ”postkontor” med
stämpel och i några fall även ”frimärken.”

Syftet med dessa basarer (ofta stavat bazar) var att samla in pengar till olika välgörande ändamål.
Det här visade vykortet stämplades på Bazaren i Lysekil den 29 juli 1904. Uppenbarligen har
avsändaren besökt basaren och där inköpt vykortet som sedan skickats med vanlig post den 1 augusti
1904. Exakt hur detta gått till är okänt men kanske var det organisatörerna av basaren som tog hand
om kortet och sedan placerade det i närmaste brevlåda?

För ett tiotal år sedan besökte jag en syförenings basar i Folkets Hus i Lysekil. Här handlade det om
fika med hembakat och ett lotteri där vinnarna kunde välja bland allt som flitiga händer hade
producerat under året. Hela behållningen av evenemanget skulle gå till Röda korset.
På sätt och vis gav denna moderna basar en inblick i hur det kunde gå till för nu betydligt mer än ett
sekel sedan. Tyvärr hade man missat den postala anknytningen.

Gunnar Zetterman ansvarar inte bara för Bältespännarnas hemsida utan han är även engagerad i ett
projekt som går ut på att dokumentera svensk bazarpost. Mer information hittar man på
https://bazarpost.baltespannarna.se. Det handlar om en hemsida under uppbyggnad varför
intresserade samlare gärna får bidra med information om olistade bazarposter.
Christer Brunström