kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Stenbergs-belöning till Fredrik Nilsson

Vid årsstämman i Norrorts Frimärksförening, den 25 mars 2024, tilldelas Fredrik Nilsson, Huddinge, 2024 års belöning ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond..

Fredrik Nilsson får belöningen med följande motivering:

”Fredrik Nilsson har, genom sitt forskningsarbete om Medaljongemissionen (Gustaf V Medaljong, 1912-20) och som nu publicerats i en förstklassig bok, öppnat ett helt nytt studie-, forsknings- och samlarområde inom filatelin.

Medaljongemissionen har av många ansetts som lite tråkig. Fredrik har med boken visat att emissionen innehåller en mängd olika aspekter värda att studera vidare. Bokens pedagogiska kvaliteter är dessutom mycket höga” 

Belöningen består av diplom, en penningbelöning samt Norrorts Frimärksförenings medlemsnål i guld.

Karl-Erik Stenberg var en gigant i svensk filateli, och grundade 1969 Norrorts Frimärksförening. I samband med Karl-Eriks bortgång beslöt föreningen att inrätta en minnesfond som delar ut belöning till ”person eller organisation som på ett framstående sätt verkat för filatelins utveckling och förnyelse”. Den förste mottagaren av belöning var Lennart Ivarsson (2001). Fondens stadgar möjliggör belöning som harangerar många olika aspekter på utveckling och förnyelse. Således har forskare, posthistoriker, publicister, särskilt framstående utställare och verkliga förnyare belönats. Såväl traditionella aspekter som rykande modern filateli har belönats. Fredrik är den tjugotredje mottagaren av belöning ur Karl-Erik Stenbergs minnesfond.

Per Näsman

Ordförande i fondens styrelse