info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Mare Balticum i Tartu, Estland, Påminnelse

Frimärks- och vykortsutställningen Mare Balticum 2024 genomförs i Tartu, Estland, 26-28 juli 2024. Den är en del av firandet av att Tartu är Europas Kulturhuvudstad 2024. Universitetet i Tartu (tidigare Dorpat) är Sveriges näst äldsta, grundat 1632 av Kung Gustaf II Adolf.

Det fullständiga specialreglementet finns på SFF hemsida (www.filatelisten.se, kalender, Mare Balticum 2024), liksom anmälningsblanketten. Dokumenten finns också på utställningens hemsida (www.marebalticum.ee).

Ansökan om deltagande skickas SENAST 2024-02-20 till den svenske kommissarien Mats Söderberg (e-post matssoderberg@outlook.com, postadress Parkallén 22 lgh 1103, 18374 TÄBY).

Du gör så här: Fyll i ansökningsblanketten på utställningens hemsida, ladda ner och skriv ut den ifyllda blanketten, komplettera med exponatets (preliminära) förstasida samt ev synopsis och skicka till mig antingen digitalt eller med vanlig post. Glöm inte att underteckna ansökan nertill för att verifiera att uppgifterna är korrekta och att visade objekt är dina. Glöm inte heller att meddela om förbundets utställarförsäkring ska utnyttjas eller om försäkringsfrågan löses på annat sätt. Du måste ha exponatet försäkrat.

Frågor om utställningen mm ställs lämpligen till mig (tel 070-7330480 eller via e-post).
Mats Söderberg
Svensk kommissarie till Mare Balticum