info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Samarbete om digital utveckling med Norsk Filatelistforbund

Idag har ett samarbetsavtal signerats av Svenska och Norska förbundet.

Avtalet innebär att bägge förbunden kommer använda samma leverantör för sina hemsidor vilket på sikt kommer ge bägge förbunden kostnadsfördelar. Dessutom donerar SFF sin hemsida till det Norska förbundet. Detta innebär att vi tillsammans kan beställa ny funktionalitet mm till lägre kostnad i framtid. Inom kort kommer personal i det norska förbundet att utbildas om hur man sköter hemsidan.

Diskussioner pågår även om att sälja varandras medlemskap, litteratur mm. Det finns många i respektive land som samlar det andra landet och det är inte helt lätt att bli medlem när plattformarna hittills varit olika. Så småningom planeras samarbetet/plattformen utökas till de andra nordiska länderna.