info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

67% vill att alla skall ha rösträtt

Vi skickade ut en enkät till 1800 medlemmar. Redan efter några timmar så har 400 svarat. 67% vill att alla medlemmar skall ha rösträtt endast 18% anser att det är bra som det är dvs att klubbarna skickar delegater.

Styrelsen har lagt en proposition till kongressen som innebär att alla medlemmar och alla klubbar får rösta. Denna undersökning visar på att det är medlemmarnas vilja att det skall bli en förändring. För att stadgeändringen skall träda ikraft krävs att 2/3 av delegaterna röstar för styrelsens proposition. Det är därför viktigt att ni diskuterar detta på klubbarna och anmäler era delegater senast 15 februari.

Läs mer här…