info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Senast 15/2: Anmäl ert ombud till kongressen!

Kongressen 2024 äger rum i Jönköping, Sveriges Jerusalem! Alla klubbar: anmäl era ombud!

I dagsläget är endast 3,5% (16:e Jan) av våra medlemmar representerade vid den kommande kongressen.

Den kommande omröstningen om allmän demokrati eller inte är viktig så se till att ni a) diskuterar i klubben hur ni skall rösta och b) sänder ett ombud!

Det är särskilt viktigt att ni diskuterat inom klubben hur ert ombud skall rösta. En undersökning har gjorts (kommer publiceras snart) som bland annat visar att 28,5% av klubbmedlemmarna säger att ingen diskussion förekommer inom klubben hur ett ombud skall rösta!

13% avstod att svara och 23,5% svarade att ”man litar på att ombudet röstar rätt”. Endast 28,5% svarade att man i sann demokratisk anda hade en diskussion inom klubben hur man ställer sig till frågor att rösta om på kongressen.

Anmäl ert ombud NU och ha en diskussion inom klubben beträffande de nya föreslagna stadgarna!