info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Ny postlag ger upphov till förändringar i PostNord Danmark

Den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark upphör från 1 januari 2024. Undantag gäller för försändelser till småöar, synskadade och internationell post där upphandlingar kommer att genomföras. PostNord Danmark förhandlar om ett övergångsavtal med den danska staten om utförande av dessa försändelser fram till att upphandlingarna genomförts. Beslutet får inga omedelbara konsekvenser för PostNords paketverksamhet i Danmark.

Den danska brevmarknaden har minskat i takt med digitaliseringen. Med en reduktion av brevvolymerna med 90 procent sedan millennieskiftet är Danmark det land i världen som har digitaliserat sin post snabbast. PostNord har kontinuerligt anpassat verksamheten för att hantera den strukturella nedgången.

Den nya lagen innebär en ny verklighet. Detta medför i sin tur en rad förändringar av våra priser, våra erbjudanden och vår organisation. Anpassningen av brevverksamheten kommer att ske i takt med den fortsatta marknadsutvecklingen i Danmark. Det återstår att se hur kunderna kommer att reagera på den nya situationen. Det är därför för tidigt att säga hur snabbt processen kommer att gå. Vi följer utvecklingen noga och analyserar löpande vad det får för konsekvenser.

– Den nya lagen innebär en framtid där vår brevverksamhet som vi känner den i dag kommer se annorlunda ut i framtiden. PostNords närvaro på den danska paketmarknaden påverkas inte av förändringarna. Vi ser fortsatt en stor potential i paketmarknaden som ett resultat av att allt fler konsumenter väljer att göra sina inköp på nätet. Här fortsätter vi att investera och utveckla verksamheten till förmån för våra kunder runt om i Norden, säger Annemarie Gardshol, koncernchef och VD för PostNord.

PostNord Danmark har sedan lång tid tillbaka varit tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten och har sedan 2020 mottagit kompensation från den danska staten för att täcka de underskott som samhällsuppdraget medfört. Under 2023 beräknas kompensationen uppgå till 150 MDKK.

Den nya postlagen i Danmark träder i kraft den 1 januari 2024.