info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Fallande brevvolymer och hög inflation höjer portot

Den första januari 2024 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med tre kronor, från 15 till 18 kronor. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna kraftigt minskar samtidigt som inflationen fortsatt är hög.

När allt färre brev skickas blir varje brev dyrare att hantera eftersom en stor andel av produktionskostnaderna är fasta. PostNord räknar med att brevvolymerna kommer att fortsätta att minska. Under 2023 minskade volymen frimärkta brev inrikes med 20 procent jämfört med året innan.

– Hittills har den samhällsomfattande posttjänsten varit självfinansierad, men i närtid förväntar vi oss att portointäkterna inte längre kommer att räcka till för att finansiera vår finmaskiga infrastruktur i hela Sverige. För att vi ska kunna tillhandahålla postservice i Sverige till en fortsatt hög kvalitet är det därför nödvändigt att postfinansieringsutredningens förslag till regulatoriska lättnader och statsstöd träder i kraft enligt den tidtabell som utredningen har föreslagit, säger Mathias Krümmel, vd för PostNord Sverige.

Priset för frimärkta brev utrikes höjs även det i enlighet med inrikes från 30 till 36 kr för brev upp till 50 gram.

Portotabell för inrikes brev med priser för 2023 respektive 2024.