info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Besök hos Wallentuna Frimärksklubb

Styrelsen besöker regelbundet klubbar i landet. I Oktober besöktes Wallentuna frimärksklubb norr om Stockholm.

En livaktig klubb som både har en bra auktion och gott fika och många goda idéer om framtiden.

Vi tillbringade en timme att diskutera framtiden. Många såg fram emot att som enskilda medlemmar kunna delta vid kongresser (t.ex digitalt) om de förändrade stadgarna antas vid kommande kongress.

En idé som framfördes var att få en lathund/instruktion om hur man skapar digitala möten. Alla medlemmar kan inte komma till mötena pga ålder/väder. Denna idé har vidarebefordrats till den ansvarige för arbetsgruppen – Lars-Håkan Jonasson – som arbetar för att stimulera och hjälpa lokala klubbar.

Har du idéer om hur vi kan hjälpa klubbarna? Maila ditt förslag till arbetsgruppen på info@sff.nu.