kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Utökat samarbete mellan Nordisk Filateli och Sveriges Filatelistförbund

PRESSRELEASE

Stockholm / Lund 2023-11-13

Utökat samarbete mellan Nordisk Filateli och Sveriges Filatelistförbund (SFF).

Nordisk Filateli blir Guldsponsor till Sveriges Filatelistförbund. Som Nordens största tidning för frimärkssamlare är Nordisk Filateli ett givet val att läsa för alla samlare i Sverige. Sveriges Filatelistförbunds medlemmar är en mycket viktig målgrupp att nå som prenumeranter och med Guldsponsoravtalet formaliseras också den relationen mellan SFF och Nordisk Filateli.

Avtalet innebär exempelvis att Nordisk Filateli kommer att marknadsföras i nyhetsbrev och på sociala medier av SFF. På samma sätt fortsätter Nordisk Filateli sitt kraftfulla engagemang med SFF och dess uteckling.

Rikard Azelius, SFF:s ordförande säger: ”Nordisk Filateli och dess chefredaktör Jonas Hällström är en vital del av det filatelistiska Sverige och dessutom internationellt erkända. Jonas med sitt mångåriga engagemang och drivkraft är helt nödvändig för Sveriges alla samlare”.

Jonas Hällström själv säger att han önskar sig en stark utveckling av Sveriges Filatelistförbund. Förbundet är mycket viktigt för samlandets utveckling i Sverige, och ska den utvecklingen lyckas krävs att förbundet får förutsättningar att utvecklas. Guldsponsorskapet är en kombination av att ekonomiskt stötta förbundets utveckling, men också ideologiskt. Förbundet behöver ändra sin ideologiska grund, menar Jonas Hällström. I framtiden är det inte folkrörelse och föreningsaktiviteter som kommer att stärka förbundet, istället måste Sveriges Filatelistförbund stärka sin relation till de enskilda medlemmarna på samma sätt som Nordisk Filatelis relation är till den enskilda samlaren. Samlandet är individuellt och dessutom introvert i den fasen. Extrovert blir samlandet i den fas där tidningar och organisationer skapar förutsättningar för relation mellan organisation och individ. Denna omorientering vill jag stötta inom Sveriges Filatelistförbund, avslutar Jonas Hällström.