kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Nytt nummer av Bältespännaren

Nyligen kom nummer 2 av Bältespännaren som därmed avslutar årgång 57. Tidningen ges ut av Samlarföreningen Bältespännarna.

Som vanligt har den färgstarka publikationen ett mycket varierat innehåll som speglar de olika samlingsområden som föreningens medlemmar ägnar sig åt – lokalpost, stämpelmärken, brevmärken och mycket annat.

Hans Eriksson har bidragit med en artikel om flerfärgade brevmärken från fem olika svenska städer medan Per Sundberg beskriver de papperssigill som har kommit till användning på Skånska Banken och dess föregångare.

Hans Gunnar Eklöf tar passande nog upp luftfartsutställningen ILUG som ägde rum i Göteborg för 100 år sedan. Las Liwendahl bidrar med utförliga rapporter från utställningen i Essen och om de nya frimärkena från Lundy.

Intresserade kan kontakta föreningens kassör Arnold Boström (arnold.bostrom@gmail.com) för närmare information.