info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Mare Balticum i Tartu, Estland, inbjudan att delta

Frimärks- och vykortsutställningen Mare Balticum 2024 genomförs i Tartu, Estland, 26-28 juli 2024. Den är en del av firandet av att Tartu är Europas Kulturhuvudstad 2024. Universitetet i Tartu (tidigare Dorpat) är Sveriges näst äldsta, grundat 1632 av Kung Gustaf II Adolf.

Utställningen är en internationell utställning (Östersjöländerna utom Ryssland samt Norge Storbritannien och USA) och har FEPA Recognition. Den genomförs i Estlands Nationalmuseum och omfattar cirka 500 ramsidor.

Exponat från Sverige ska vara engelsk- eller tyskspråkigt. Exponat ska vara monterade på A4- eller A3-blad. Alla vanliga utställningsklasser (utom mästarklass) är representerade. Ramavgiften är 35 €/ram (enramsexponat och litteraturexponat 50 €). Till detta tillkommer svensk utställaravgift om 600 kr per exponat (enrams- och litteraturexponat 300 kr).

För att vara berättigad att delta krävs att exponatet tidigare fått minst 70 poäng (silver) på nationell utställning (gäller ej ungdoms- eller litteraturexponat).

Det fullständiga specialreglementet finns på SFF hemsida (www.filatelisten.se, kalender, Mare Balticum 2024), liksom anmälningsblanketten. Dokumenten finns också på utställningens hemsida (www.marebalticum.ee).

Ansökan om deltagande skickas SENAST 2024-02-20 till den svenske kommissarien Mats Söderberg (e-post matssoderberg@outlook.com, postadress Parkallén 22 lgh 1103, 18374 TÄBY).

Du gör så här: Fyll i ansökningsblanketten på utställningens hemsida, ladda ner och skriv ut den ifyllda blanketten, komplettera med exponatets (preliminära) förstasida samt ev synopsis och skicka till mig antingen digitalt eller med vanlig post. Glöm inte att underteckna ansökan nertill för att verifiera att uppgifterna är korrekta och att visade objekt är dina. Glöm inte heller att meddela om förbundets utställarförsäkring ska utnyttjas eller om försäkringsfrågan löses på annat sätt. Du måste ha exponatet försäkrat.

Frågor om utställningen mm ställs lämpligen till mig (tel 070-7330480 eller via e-post).

Mats Söderberg

Svensk kommissarie till Mare Balticum