info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Giselher Naglitsch belönas av Karl-Erik Stenbergs Minnesfond

Karl-Erik Stenberg var en av landets mest kända filatelister under andra halvan av 1900-talet. Han grundade Norrorts Frimärksförening 1969 och var under många år dess ordförande. Efter hans bortgång instiftades Karl-Erik Stenbergs Minnesfond som förvaltas av Norrorts Frimärksförening med syftet att belöna ”person eller organisation som på ett framstående sätt har verkat för filatelins utveckling och förnyelse.

Den första mottagaren av belöningen var Lennart Ivarsson för sitt forskningsarbete om tidiga posttaxor. Därefter har filatelistiska ”kändisar” som Börje Wallberg, Jonas Hällström, Gösta Karlsson, Jan Billgren, Gunnar Dahlstrand och Ingvar Larsson belönats, bara för att nämna några.
Minnesfondens styrelse har beslutat tilldela Giselher Naglitsch belöning ur fonden med följande motivering:

Giselher Naglitsch har gjort stora insatser med att dokumentera svensk posthistoria, som samlare, forskare, skribent, redaktör, föredragshållare, utställare och inspiratör. Giselher har nyligen i en omfattande artikel i Postryttaren kompletterat Lennart Ivarssons kartläggning av de tidiga svenska posttaxorna. Dessförinnan har Giselher under många år forskat om både tidig uppländsk posthistoria och modern svensk posthistoria (”postfilateli”). Han har generöst delat med sig av sina kunskaper i artiklar, bokverk, föredrag och fina utställningsexponat. Genom goda kontakter med Postmuseum har Giselher också bidragit till att viktiga källor till tidig svensk posthistoria blivit tillgängliga digitalt. Därtill har Giselher under många år varit redaktör för Aktuellt om posthistoria och Posthistoriska notiser, båda utgivna av Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation (SSPD). I rollen som redaktör har han hjälpt och uppmuntrat andra samlare att bidra med ny posthistorisk kunskap.

Belöningen består av diplom, Norrorts Frimärksförenings förgyllda medlemsnål samt en kontantbelöning om 5000 kr alternativt ett konstföremål till motsvarande värde allt efter önskemål från mottagaren.

Mats Söderberg
Hedersordf i Norrorts Frimärksförening