kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Volvo frimärksklubb fyller 75 år 2023

Volvo frimärksklubb fyller 75 år 2023. Detta firar vi 20 augusti med bland annat en minnespoststämpel föreställande en P1800. Vi finns på Volvos museum i Arendal, Göteborg mellan klockan 10.00 och 16.00. Vi stämplar där försändelser med minnespoststämpel, informerar om vår verksamhet och visar en liten utställning om Volvofrimärken i världen. Samtidigt anordnar VROM – som är en ideell förening för volvoentusiaster – en utställning utanför museet med bland annat handlarbord för begagnade delar till Volvobilar.


Minnespoststämpeln kan även beställas genom att kontakta: Anders Lundgren, företrädesvis via mail anders.lundgren7@outlook.com helst före 20/8. Vill du ha ett frankerat vykort med minnespoststämpeln tillsänd dig. Betala 30 kronor på pg 47 57 23-3 (betalningsmottagare Volvo Frimärksklubb) eller swisha på 0707-312400 (betalningsmottagare Anders Lundgren). Vill du ha minnespoststämpeln på ett frankerat vykort returnerat i ett frankerat kuvert betalar du in 45 kronor. Hörnstämpel + brevidstämpel om inget annat anges. Har du andra önskemål om stämpling – exempelvis att du har en egen försändelse du vill ha stämpeln på, kontaktas Anders Lundgren på ovanstående mailadress.