info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Varbergs Posthistoria

Varbergs posthistoria under 375 år

I en nyutgiven bok sammanfattas tillgänglig kunskap om postens utveckling inom det område som nu utgör Varbergs kommun. För staden och varje socken ges ingående beskrivningar av var post­stationerna legat och hur de fick sin post, vilka som varit postmästare och poststationsföreståndare. Totalt har det funnits över 40 poststationer inom kommunens nuvarande gränser. Boken redovisar alla kända poststämplar och användningstider, från införandet av sådana 1819 fram till år 2000. Ett mycket rikt bildmaterial visar ett urval av de bästa existerande filatelistiska objekten.

1624 inrättade det danska postverket en första ordinarie postlinje mellan Köpenhamn och Varberg.

Efter freden i Roskilde 1658 organiserades ett svenskt postkontor i staden. En omfattande utvidgning av postservicen genomfördes 1874–1875, då varje socken fick en egen poststation. Av de 23 poststationer som inrättades då drogs sex in under de närmaste åren för att aldrig mer öppnas igen. Mellan småorterna bars posten av gående bud medan de linjer som hade större postmängd betjänades av kärrpost. 1888 gick den sista hästdragna postdiligensen i Sverige mellan Göteborg och Varberg då järnvägen färdigställts och kunde överta transporterna av post och resande.

Kring millennieskiftet 1900 ökade brevskrivandet explosionsartat. Brev och vykort kunde nu sändas till en kostnad som var överkomlig för flertalet människor. Innan telefonen blev mera allmänt tillgänglig på 1950-talet var posten det billigaste sättet att meddela sig med andra utan att träffas. 

Inom filatelin är hembygdssamlande ett populärt sätt att kombinera frimärkssamlande, posthistoria och intresse för hembygden. Boken riktar sig också till allmänt hembygdsintresserade eftersom posten hade så stor betydelse för samhällenas utveckling. 

Boken som omfattar 140 sidor har sammanställts av Anders Johansson (redaktör), Bengt Bengtsson, Jan Halldén och Staffan Nilsson. Den kostar 225 kronor + frakt 69 kronor och kan beställas från Anders Johansson, tel 070– 59 555 79eller e-post anjo85458@telia.com.

Bengt Bengtsson