kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Utställning i Rumänien, Bukarest

Hej!
I Rumäniens huvudstad Bukarest hålls en världsutställning (FIP) den 16 – 19 april 2024.


De flesta klasserna är med förutom ungdom. Det finns även ”One-Frame” i de nämnda klasserna där man tillåter 1 – 3 ramar.


Ramavgifterna är satta till 70 euros/ram i de förstnämnda klasserna, 80 euros för litteraturen och 95 euros/ram för ”One-Frame”. Till detta kommer utställaravgift – 600 kr/exponat resp 300 kr/litteratur exponat, försäkring och ev transportkostnader.


Anmälda exponat måste minst ha fått 75 poäng på nationell utställning för 5 ramar och 85 poäng på FIP/FEPA utställning för 8 ramar.
I litteraturklassen gäller: böcker och forskning – publicerat efter den 1 januari 2019; tidningar etc – efter 1 januari 2022; kataloger efter den 1 januari 2022.


Anmälningsblankett hittas på utställningens hemsida: efiro.ro/rules – välj Application form alt Literature form. Fullständiga regler också finns där. Skriv ut anmälningsblanketten, fyll i den och skicka till undertecknad tillsammans med planen och ev synopsis. SENAST DEN 20 SEP 2023 BEHÖVER JAG HA ANMÄLNINGEN!

Med vänlig hälsning
Cajsa Ojakangas
Hjärnegatan 6
112 29 STOCKHOLM
0704 734 377/cajsa_hilm@hotmail.com