info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Att skapa ett utställningsexponat endagskurs

Har du någon gång funderat på att delta som utställare på en frimärksutställning? Det är faktiskt väldigt kul. Det mentala hindret för att komma igång och skapa ett exponat kan vara väldigt stort. Den här endagskursen syftar till att få dig att våga pröva. Det är egentligen inte så svårt som man kan förställa sig. En sådan här kurs genomfördes i Malö den 1 april 2023.
Omfattning
En dag. Föreläsningar, samtal och diskussioner kl 0900-1600

Mål med dagen
– att inspirera dig att vilja och våga pröva vingarna
– att få dig att inse att du kan – det är inte så himla svårt
– att få dig att inse vilka tillgångar du har i form av filatelistiskt och icke filatelistiskt material
– få rätt på var det finns inspiration att hämta
– lite om regler som påverkar
– titta på och diskutera några exempel

Vi avhandlar inte användning av viss programvara, teknik etc för montering av enskilda exponatblad utan fokuserar på hur man ska tänka, uppbyggnad av exponat, ”röd tråd”, att söka material, fallgropar mm

Hur få till kursen
Undersök om det finns ett antal kamrater i den egna klubben och ev i närbelägna klubbar som är intresserade. Man bör vara åtminstone 8-10 deltagare för att det ska bli en bra kurs.’
Hitta en lämplig lokal som kan utnyttjas en lördag eller söndag. Den ska vara utrustad med PC-projektor och tillräckligt stor för att det ska gå att lägga upp ett par-tre ramar med utdrag ur exponat. Klubblokal duger utmärkt om den är tillräckligt stor.
Ta kontakt med mig (Mats Söderberg, tel 070-7330480 eller e-post matssoderberg@outlook.com ) om lämpligt tillfälle.

Att ta med till kursdagen
Varje kursdeltagare ska ha med anteckningsmateriel + ett USB-minne. Kursdokumentation kommer att delas ut under dagen i digitalt format. Dessutom kommer varje deltagare att få en hand-out i form av åhörarkopior till använda power point-bilder

Kostnad
Arrangerande förening betalar mina eventuella kostnader för resa och logi. Jag står för resten.