info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Viktig information till dig som säljare på Samlamera

EU har beslutat om att vissa operatörer av digitala plattformar (som t.ex digitala auktionssajter som Samlamera) ska samla in uppgifter om säljare som använder plattformen och de ersättningar som de tjänar. Dessa uppgifter ska rapporteras in till Skatteverket. Den första rapporteringen omfattar försäljning och uthyrning under 2023 vilket innebär att kontrolluppgift ska lämnas senast den 31 januari 2024 till Skatteverket. Plattformsoperatören ska identifiera vilka säljare som är rapporteringspliktiga.

Säljare som säljer varor vid fler än 30 tillfällen och för vilka betald ersättning överstiger 2 000 euro, under ett år. Den rapporteringsskyldige operatören måste se till att ha uppgifter om sina säljare. Finns inte uppgifterna måste de inhämtas. För säljare som är fysiska personer ska följande upplysningar finnas:

  • förnamn och efternamn
  • primär adress
  • skatteregistreringsnummer som har utfärdats till säljaren om ett sådant finns tillgängligt, med uppgift om varje utfärdande stat eller jurisdiktion

om skatteregistreringsnummer saknas, födelseort för säljaren

  • säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt om sådant finns tillgängligt, och födelsedatum.

Om en säljare inte lämnar de upplysningar som krävs ska säljarens konto avslutas och säljaren hindras från att åter registrera sig.

Vad behöver jag göra?

  1. Logga in på Samlamera!
  2. Kontrollera så att ditt personnummer och aktuell adress finns på ditt konto.
  3. OBS personnummer skriver du utan bindestreck. 10 siffror.

Vad händer annars?

Säljare som inte har redigerat in korrekta uppgifter kommer att stängas av och befintliga objekt kommer att raderas. 

Om du har frågor om ev. skatt kotakta skatteverket på deras hemsida: skatteverket.se

 

Om du har andra frågor så kontakta samlamera på e-post: samlamera.sff@gmail.com