info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Central inkassering upphör

Efter diskussioner med både föreningar och analys av hur rutinen för central inkassering fungerar, arbetstidsmässigt och tekniskt, kan vi konstatera att rutinen leder till felaktiga påminnelser, försenade utbetalningar, frustration från medlemmar som kanske lämnat någon förening och har fått en felaktig faktura m.m.

En gång i tiden när alla föreningsmedlemmar var SFF medlemmar fanns det en poäng med rutinen. Idag är anslutningsgraden knappt 50%.

Alla föreningar fakturerar ju själva delar av sina medlemmar redan idag och det är endast en minoritet av föreningarna som utnyttjar tjänsten.

Efter en sammantagen bedömning har SFF:s styrelse beslutat att upphöra med rutinen från 2024. 

Effekten blir att ni själva ansvarar för att debitera era medlemmar och erhåller snabbare betalning än idag.

Det betyder att årets utförande av central inkassering är den sista.  Jag kommer att betala ut era lokala medlemsavgifter till de anslutna föreningar som har en lokal medlemsavgift för 2023 i början av april.

Vi hoppas på er förståelse för detta.

Vänliga hälsningar

Elisabeth