info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Fördjupat samarbete mellan Postiljonen AB och Sveriges Filatelistförbund (SFF)

Postiljonen, Sveriges ledande auktionär inom filateli, och SFF har ingått ett avtal om GuldSponsorskap för de nästkommande åren.

Avtalet innebär bland annat att Postiljonen kommer att marknadsföras i nyhetsbrev och på sociala medier av SFF och Postiljonen blir t.ex en betydande annonsör i vår tidsskrift Filatelisten.

Rikard Azelius, SFF:s ordförande säger. ”Det är oerhört glädjande att vårt koncept för GuldSponsorskap mottagits väl av aktörerna på marknaden. I fallet med Postiljonen är det extra glädjande eftersom vårt tidigare samarbete nu fördjupas. Vi ser en positiv medlemsutveckling i förbundet och har nu en tillväxtstrategi. Postiljonen är en viktig pusselbit i vår framtida utveckling. Just nu planeras en första utställning i Trelleborg 2023, ledd av SFF/SFU, där även Postiljonen kommer spela en viktig roll”.

Lars-Olow Carlsson, VD Postiljonen AB säger. ”Som en kommersiell aktör på den filatelistiska marknaden ser vi inom koncernen mycket positivt på det GuldSponsorskap vi ingått med SFF. Branschen förändras ständigt och att tillsammans med det nationella förbundet kroka arm för att stötta varandras verksamheter är inte bara lovvärt utan nödvändigt.