info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Ny bok – Svenska försändelser 1858-1872

En bok skriven av Mikael Carlsson, utgiven av Frimärks-Netto.

276 sidor A4 inbunden bok (hårda pärmar). Följande ingår i boken:

  • 5147 utrikes brev är registrerade
  • 1132 inrikes brev är registrerade, ej 12 och 24 öre porton
  • 800 bilder och förklarande texter om portosatser och fördelningen av portot mellan länderna
  • Förteckning över alla brev med minst tre exemplar av samma valör