info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Kongressen i Täby blev en start framåt

Den 14 maj samlades 42 delegater i Täby för att genomföra SFF Kongress 2022. Efter att kongressen 2020 blev genomförd på distans och kongress 2022 blev uppskjuten båda på grund av pandemin var det trevligt att åter kunna träffas fysiskt.

De flesta av punkterna avhandlades ganska snabbt men när det kom till motioner blev det flera diskussioner. 

En motion om att ändra i reglementet i syfte att ge nybörjare en enkel väg in avslogs men under diskussionen framfördes exempel på hur det går att ordna detta utan ändringar i reglementet. Arrangören kan erbjuda alternativa vägar genom att erbjuda plats för nybörjare utom tävlan men med utlåtande från erfarna filatelister.

Tidskriften Filatelisten diskuterades livligt, motsatt vad som antytts finns inga planer på att lägga ner tidskriften. Styrelsen kunde även informera att tillsättningen av tjänsten som layoutare kan ske inom kort. Innehållet i tidningen kommer även fortsättningsvis att komma från våra medlemmar som uppmanas att fortsätta bidra med intressanta artiklar.

Den nuvarande styrelsen omvaldes med undantag för Ivan Forsgren och Jan Palmén som avböjt omval, som nya ledamöter valdes Mikael Blomqvist och Thomas Hagström. 

Det blev sedan avtackning av dels de som avgick 2020 (Bo Dahlner, Leif Ledmyr) och 2022 samt vår tidigare kanslichef Per Bunnstad. De förärades med förbundets medaljer, blomster och godsaker. Den arrangerande klubben Norrorts Frimärksförening tackades också för ett väl genomfört arrangemang tillsammans med SFF kansli och vice ordförande Lars Nordberg. Presidiet fick också tack från alla delegater.

Även en försenad utdelning av Strandellmedaljörer genomfördes,

Jonas Hällström som var huvudsponsor för Kongressen presenterade sin tidning Nordisk Filateli. Han gav en historisk exposé över tidningen samt en programförklaring med sin avsikt att samarbeta för filatelins bästa.

Efter kongressen avslutades genomförde vår nya styrelseledamot Thomas Hagström ett grupparbete. Inledningsvis presenterade han sin syn på vår verksamhet, och filatelin i Sverige i allmänhet, där han identifierat några punkter där vi kan förbättra oss. Delegaterna delades upp i mindre grupper för att diskutera och föreslå lösningar på fyra områden, dessa var: Samarbetspartners, Medlemsförmåner, Medlemsnivåer och Medlemsdemokrati. Resultaten presenterades för alla och kommer att sammanställas för att bli ett underlag för framtida satsningar.