kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Strandellmedaljen delades ut

Vid Sveriges Filatelisförbundskongress i Täby som genomfördes den 14 maj 2022 delades Strandellmedaljen ut till tre pristagare, anledningen till detta var att den planerade utdelningen 2020 ställdes in med hänsyn till Covid 19. Här presenterar vi kortfattat medaljörerna och motivering.

Mottagare av Strandellmedalj 51 är Christer Brunström som är en frekvent skribent i SFFs organ Filatelisten. Han förekommer även flitigt i flera andra tidskrifter, då även utländska. Hans kunnande inom flera områden delar han härigenom med sig till alla intresserade filatelister. Vid samtliga Hallfrim utställningar har Christer funnits i utställningsledningen och även Stockholmia 2019 fick del av hans erfarenheter.

Mottagare av Strandellmedalj 52 är Kjell Nilsson som genom sitt arbete inom posthistoria från 1920 och framåt hittat nya områden och inspirerat andra. Även hans samlingar från Danmark, Färöarna, Åland och Danzig m fl har haft stor betydelse. Även Kjell är flitig skribent i SFF Filatelisten och andra publikationer. Som författare och medförfattare till flera böcker har han delat med sig av sin kunskap till nuvarande och kommande filatelister.

Mottagare av Strandellmedalj 53 är Jan-Olof Ljungh som med sitt samlande av de Tysklands första frimärken rönt stor uppskattning både i Sverige och i Tyskland samt de som delar intresset i hela världen. Genom att vara en flitig utställare har han bidragit till att ny kunskap inom området visats upp och spridits. Som ordförande i Ringströms Museum för Filateli har han möjliggjort att samlingarna är tillgängliga digitalt, till gagn för oss alla.

Nordisk Filateli har tagit fram ett specialnummer där fulla texten finns. Läs den här…