kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Styrelsen informerar

I varje nummer av Filatelisten finns ett avsnitt som heter Styrelsen informerar. Nedan finner du vad som skrivits de senaste två åren och kan följa vårt arbete.

Om du söker centrala evenemang, utställningar med mera – klicka här eller på KALENDER högst upp i menyn. Söker du lokala evenemang klicka här eller på FÖRENINGAR ovan.

2022

Nr 1. 

Styrelsen har haft telefonmöte. Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande rapporteras:Vi kommer under året att arrangera ett lotteri för att stärka förbundets kassa.

Inbetalning av medlemsavgiften har nu gjorts via ett nytt system. Alla som har anmält e-postadress till medlemsregistret har fått en länk till inbetalning. Tyvärr lider systemet av en del barnsjukdomar, trots idoga insatser av kansli och support. Vi ber alla som drabbats av dessa inkörningsproblem att ha överseende med dessa. Målet är att kunna avisera medlemsavgifterna smidigare, med mindre arbetsinsats och till en lägre kostnad än tidigare. De som inte kunnat betala in via länken kommer att få en inbetalningsavi på samma sätt som medlemmar utan anmäld e-postadress. Kongressen 2002 är planerad att genomföras i Täby, men allt är beroende av coronapandemins utveckling och vilka rekommendationer och begränsningar som då är gällande.

Nr 2.

Styrelsen har haft telefonmöte. Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande rapporteras: Kongressen 2022 är planerad att genomföras i Täby. Vid tiden för styrelsemötet ansågs det inte lämpligt att hålla kongressen vid föreslagen tidpunkt utan den senarelades till den 14–15 maj. Filatelisten skickas nu även till medlemmar i Sfu vilket gör att upplagan ökar med cirka 150 exemplar. Kansliet arbetar övertid med bokslut och det nya medlemsregistret men även med att skicka ut litteratur till alla som beställer. På förslag från expertrådet har styrelsen utsett Mats Nilsson, Luleå, och Mats Ingers, Hjärup, till förbundsprövare under en prövotid på två år.

Nr 3.

Styrelsen har haft telefonmöte. Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande rapporteras: Handlingarna inför kongressen kommer att fastställas i mars. Anmälningar till denna har kommit in till kansliet. Ett uppdaterat reglemente för guldmedlemmar har antagits av styrelsen. Sfu har investerat i bord och stolar som kan användas vid utställningar och liknande.

Nr 4.

Styrelsen har haft två telefon/webmöten. Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande rapporteras: Handlingarna inför kongressen har skickats ut och denna genomförs 14–15 maj. Flera kvalificerade sökande har anmält sitt intresse för tjänsten som layoutare för Filatelisten. Intervjuer kommer att ske inom kort. Inga utställningar för 2023–24 är anmälda till UK eller FS, funderar din klubb på att ordna en utställning kommer det att uppskattas av många av Sveriges filatelister.

 

Nr 5. 

Styrelsen har haft telefon/webmöte. Utöver det löpande arbetet kan följande rapporteras: Kongressen har genomförts och refereras i särskild artikel. Karin Kjäll tillträder tjänsten som layoutare för Filatelisten från och med nästa nummer. Vi tackar redaktör Ulf Nilsson för det arbete han lagt ner. Styrelsen har utsett arbetsgrupper som skall arbeta med: Medlemsförmåner, Annonsörer/Partners, Utställningsverksamhet, både utställare och arrangörer. Förutom styrelseledamöter kommer medlemmar att ingå i dessa.

Nr 6.

Styrelsen har haft telefon/webmöte. Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande rapporteras:

Förslag på nya medlemsförmåner till Guldmedlemmar är tillgång till PDF arkiv med tidigare nummer av Filatelisten och stämpeldatabasen mm. Ytterligare förmåner planeras och kommer att presenteras efterhand.

Vid mötet gicks budget igenom, året kommer att gå med minus på grund av extraordinära kostnader vilket presenterades på kongressen. Nästa år ser betydligt bättre ut.

Utskicket med medlemsavi via Filatelisten har tyvärr inte gått som planerat, orsaken undersöks men har du inte fått tidningen så meddela kansliet via mail.

Nr 7.

Tålamod

Nr 8.

Tålamod

2023

Nr 1. 

Tålamod

Nr 2.

Tålamod

Nr 3.

Tålamod

Nr 4.

Tålamod

Nr 5. 

Tålamod

Nr 6.

Tålamod

Nr 7.

Tålamod

Nr 8.

Tålamod