info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Månadens bältespännare juli 2024

Olympiaden 1944
Den 33:e sommarolympiaden skall genomföras i Paris från den 26 juli till den 11 augusti. Det blir naturligtvis årets riktigt stora händelse i sportvärlden och oerhört många kommer att följa de olika tävlingarna på TV.

Men har verkligen 32 sommarolympiader redan genomförts? Svaret är naturligtvis nej eftersom några fick ställas in under världskrigen. I verkligheten blir årets version den 30:e sommarolympiaden under den moderna eran.

Månadens bältespännare handlar om en helt annan olympiad som genomfördes år 1944 och i ett läger för polska krigsfångar i Woldenberg i dåvarande Ostpreussen. Tyskarna gav lägret beteckningen Oflag 11C (Oflag = Offizierlager).

Lägret hade öppnats den 21 maj 1940 och hit fördes 5 985 polska officerare och ytterligare 692 andra militärer. Det var följaktligen en enorm anläggning och fångarna bodde i 50 baracker utspridda på ett stort område. Livet i fångenskap var naturligtvis extremt tråkigt varför krigsfångarna försökte hitta på så många olika aktiviteter som möjligt.

För att fångarna lättare skulle kunna kommunicera med varandra inrättades en lokalpost i lägret och frimärken gavs ut. Många av officerarna var artistiskt lagda och man graverade motiven på lämpligt trämaterial varefter märkena trycktes för hand. När lägret stängdes den 25 januari 1945 hade man hunnit med 43 frimärken, fem block och sex helsaker. Inkomsterna från lokalposten gick till olika välgörande ändamål.

I augusti 1944 genomfördes helt lokala olympiska spel i Woldenberg och de uppmärksammades med ett frimärke utgivet den 13 augusti samma år. Totalt trycktes 17 580 märken med valören 10 fen (portot för trycksaker och för vykort med max fem ord).

Frimärkena från Woldenberg har texten Poczta OB-OF-11C men ortens namn finns med i stämpeln på det här visade ”vykortet” som även det är lokalt tryckt. Försäljningen upphörde den 31 oktober 1944 och behållningen gick till en fond för att förbättra fångarnas förhållanden. Det är ett märke som hör hemma i alla samlingar med Olympiad som tema.

Tyvärr vet jag inget om själva tävlingarna men man kan förmoda att de lockade både många deltagare och en stor publik. Det måste ha varit något alldeles extra i en i övrigt urtråkig fånglägertillvaro där nog de allra flesta oroade sig för hur det gick för familjen hemma i det ockuperade Polen.

Mer information om Samlarföreningen Bältespännarnas olika samlingsområden finns på hemsidan baltespannarna.se.
Christer Brunström