info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

FACIT Special Classic 2024 recension

Nu har den nya upplagan av Facit Special kommit och det är flera nyheter och fördjupningar i årets upplaga. På över 500 sidor är det ett gediget uppslagsverk om frimärkena på perioden före 1951. I denna finns flera fördjupande artiklar om olika serier.

Bland annat om ”Flyttade klichéer i de första tryckningar av 4 Skilling Banco” av Mats Ingers, ett ämne han även skrivit om i boken ”Lågvalörerna 1856-63”. Peter Lorentzon har bidragit bl.a. med en artikel om hur påtrycken på provisorierna Gustaf V i medaljong bedöms. Även nyanser på Landstorm II har fått en djupare bearbetning av Peter Lorentzon. Även nya varianter och vattenmärken har tillförts bl.a. på Oscar II, både boktryck och koppartryck.

De Grönländska pakkeporto har också fått en artikel skriven av Torben Hjørne som rikt illustrerar med olika exempel på försändelser med märket. Om Færinghamn på Grönländska västkusten och dess postkontor finns också en artikel, ett intressant fall där Färöarna etablerade postkontor på Grönland på grund av torskens ändrade bestånd. Även Isländska märken har fått extra artiklar som beskriver 3 Þrir övertryck 1897 av Claes Arnrup och Í Gildi övertryck av Ellis Glatt. Stycket om Returetiketter i Norden har blivit uppdaterat med bl.a. nya exempel på Norska returetiketter.

Som tidigare Special Classic 2022 finns en detaljerad beskrivning av hur man bestämmer kvaliteten på ett märke, både själva trycket och i förekommande fall stämpel. Vill man vara uppdaterad eller är intresserad av något av de områden som finns djupare beskrivit i katalogen är den ett gott köp.

Ulf Nilsson