info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Kära samlarvänner

Hoppas att alla har det bra nu i sommartider. Här har det regnat mycket så det har blivit tillfälle att ta fram samlingarna.

Jag har några nyheter för er i semestertider!

EKONOMIN

Ekonomin förbättras och är god. Det egna kapitalet bedöms vara återställt vid årsskiftet och vi kommer redovisa ett positivt resultat. Budgeten för 2024 uppskattas redan idag till ca +250.000:- 

TRELLEBORG 2023
Trelleborgs utställningen kommer ske snart och ge förbundet ett positivt utfall. En ytterligare utställning är redan planerad i Karlstad nästa år där Philea är huvudsponsor.

FILATELISTEN
Tidningen kommer läggas över till extern professionell part att producera vilket innebär en besparing på 100-150.000kr/år. Beslutet togs efter att vår halvtidsanställde Layouter Karin tyvärr sade upp sig. Tidningen kommer att ges ut med samma antal nummer och med fortsatt spännande innehåll som idag, eftersom redaktionskommittén jobbar vidare ideellt.

LOKALEN I ÄLVSJÖ
Lokalkostnaden i Älvsjö kommer inom kort att vara nedförhandlad.

INSPIRATION FÖR VÅRA KLUBBAR
En arbetsgrupp blir snart tillsatt för att ge inspiration och verktyg för våra klubbar. Tyvärr har många klubbar fallit bort de senaste åren och trenden fortsätter. Klubbarnas medlemmar som är med i SFF är endast knappt 35%. Därtill är det allt färre som deltar på kongresser och utövar sin rösträtt.

MEDLEMSINFLYTANDE
Vi arbetar med ett förslag till nya stadgar som vi tänker presentera på kongressen. Skälen därtill är främst att ge alla medlemmar inflytande över förbundet, inte bara de klubbar (som minskar i antal) som sänder ombud. Andra tungt vägande skäl är att vi skall uppfylla de krav som ställs från olika bidragsgivare i framtiden för att över huvud taget kunna ansöka om bidrag samt i akt och mening vara en ideell organisation som Skatteverket klassar oss som. Vi är övertygade om att ytterst få motsätter sig ökad demokrati.

ÅLDER HOS MEDLEMMAR
De nya medlemmar vi får via sociala medier/Tradera mfl är betydligt yngre än den demografi vi är vana vid. En helt ny medlemsgrupp. Vi måste anpassa oss till de som är uppfödda med distanskurser, internet mm. Dagens medlemsbas utgörs av 57% som är äldre än 71 år – detta måste vi ändra på!

MYCKET BRA SKER NU
Så mycket bra sker just nu. Vi måste tänka framåt och skapa verksamhet som attraherar alla, såväl äldre som yngre.

Varma hälsningar.

Rikard Azelius