info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Månadens Bältespännare Sommaröarna

När detta publiceras är det högsommar i vårt land och kanske har frimärkshobbyn inte högsta prioritet men vi skall ändå presentera en ny Månadens Bältespännare. Denna gång handlar det passande nog om Sommaröarna!

En ögrupp med detta lockande namn ligger i Esboviken i Finland. År 1910 grundades företaget AB Sommaröarna med syftet att bygga sommarbostäder på de små öarna. Man insåg snart att det behövdes regelbundna båtförbindelser till de olika öarna och år 1911 inköptes ett litet passagerarfartyg som fick namnet Sommarö och som började användas året efteråt. År 1913 bildades sedan Sommaröarnas Trafikaktiebolag. Företaget skaffade ytterligare några fartyg och verksamheten tycks ha varit framgångsrik.

Någon gång i början av 1920-talet gav bolaget ut en serie ”frimärken” med valörerna 10 penni, 25p, 50p och 1 mark. De trycktes på gummerat papper i ark om åtta märken som tillhandahölls i häften med 20 eller 10 ark (1 mark).

Endast ett brev är känt och det torde vara en filatelistisk skapelse. Texten på häftena beskriver märkena som biljetter och kanske var det just så som de användes men man kan då fråga sig varför de är gummerade.

Frimärkena är kända stämplade med rederiets namn men vanligaste är att de makulerats genom att de stansats med en stjärnformad stämpel ungefär på det sätt som konduktörerna på våra tåg tidigare stämplade biljetterna.

Restupplagan har kommit ut på marknaden efter det att företaget ställde in sin verksamhet.

Det finns mycket som tyder på att Sommaröarnas ”frimärken” nog i själva verket var biljetter. Att de hade gummering skulle kunna innebära att de kunde användas som fraktmärken på paket och annat gods som transporterades på fartygen.

Idag träffar man sällan på Sommaröarnas ”frimärken” och valören 1 mark är ovanligast av de fyra.

För den som vill veta mer om Samlarföreningen Bältespännarna rekommenderas en titt på baltespannarna.se.

Christer Brunström