info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Felaktiga uppgifter om förändrad postutdelning

Efter att Postfinansieringsutredningen presenterade sitt betänkande förekommer det tyvärr medieuppgifter om att posten ska börja delas ut var tredje dag.

Detta dementerar PostNord. Det finns inga förslag från utredningen som rör hur ofta som posten ska delas ut. Däremot föreslås i betänkandet att det nuvarande kvalitetskravet ska förändras genom att de brev som idag ska delas ut inom två dagar i stället ska delas ut inom tre dagar.