info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Månadens bältespännare

En museijärnväg i Snowdonia (Wales)

Runt om i Storbritannien finns det ett antal museala järnvägar som huvudsakligen drivs av frivilliga som på detta sätt dels vill bevara en bit järnvägshistoria och dels erbjuda ett spännande äventyr för både turister och andra järnvägsentusiaster. Llanberis Lake Railway slingrar sig fram längs sjön Padarn i norra Wales.

Den första järnvägslinjen från Llanberis till kusten öppnades 1848. Inledningsvis transporterades mest skiffer från Llanberis men med tiden tillkom även passagerartrafik. Banan stängdes år 1961. Det var då ett antal entusiaster grep in och den nya Llanberis Lake Railway öppnades för trafik år 1972. Den cirka 7.5 kilometer långa resan fram och tillbaka tar ungefär en timma och tåget stannar vid Cei Llydan för alla som vill ägna sig åt en picknick på en plats ned vacker utsikt över sjön. Tåget stannar också i Gilfach Ddu för de resenärer som önskar besöka skiffermuseet.

År 1976 introducerades möjligheten att posta brev på tågen och man gav ut två frimärken. På tågen fanns speciella brevlådor för detta ändamål. Posten samlades in och levererades till postkontoret i Llanberis. Förutom järnvägsmärket behövdes naturligtvis också brittiskt porto. Allt ägde rum enligt en överenskommelse mellan det brittiska postverket och järnvägsbolagen från slutet av 1800-talet.

Totalt har Llanberis Lake Railway gett ut 20 frimärken. Varje utgåva består av två frimärken – det ena med text på walesiska och det andra på engelska. På engelska heter bolaget Llanberis Lake Railway men med start år 1978 bytte man ut Llanberis mot Padarn på frimärkena med walesisk text. Här visas två märken med valören 20 pence från 1981.

Frimärkena trycktes i små ark om tio märken och med fem sammanhängande par i de två språkversionerna. Så vitt jag vet kom den sista utgåvan år 1992. Bolaget lever vidare men det verkar som man numera helt har upphört med järnvägsposten. Förmodligen gav den inte de inkomster som man hade hoppats på.

Just i år firar Llanberis Lake Railway sitt femtioårsjubileum!

Christer Brunström